АД " ПРОГРЕС " , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем први пут

18. апр. 2014.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр. 691/2012 од  01.10.2012. године а у складу са чланoвима 131., 132. 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
АД "ПРОГРЕС "  у стечају
Врбас
 ул. Маршала Тита бр. 19
 
ОГЛАШАВА
продају имовине јавним надметањем први пут
Преузмите
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО за грађевинарство,инжењеринг и трговину ПРОГРЕС, ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива