АД „ПАЛАС" , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

11. апр. 2014.

 На основу члана 27. став 5. и члана 135. став 2. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), као и поглавља III и VIIIНационалног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:

АД „ПАЛАС“ у стечају из Јагодине
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за
Вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:
·         процену вредности имовине ликвидационом методом
·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.
 
Проценитељ ће такође :
·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,
·         утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима),
·           саставити и доставити правно мишљење у вези правног статуса имовине која је предмет процене, на основу прибављане документације, све ближе описано у нацрту уговора.
 
Oдабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.
 
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: Миодраг Ћосић, Ваљево, Вука Караџића број 16, сваког радног дана од 09.00 - 16.00 часова или путем е-mail адресе mccosic957@gmail.com.
 
Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније 11.05.2014. године до 15.00 часова, на адресу Миодраг Ћосић, Ваљево, Вука Караџића број 16.
Стечај

Акционарско друство за угоститељство,туризам и трговину ПАЛАС Јагодина - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива