Продата имовина ТВ Чачак у стечају

31. мар. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника АД „ТВ ЧАЧАК“, методом јавног надметања, где је продата следећа имовина:


Ред.

бр.


Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

АД "ТВ ЧАЧАК" у стечају из Чачка

Имовина стечајног дужника АД "ТВ ЧАЧАК" у стечају из Чачка, Ул. Жупана Страцимира бр. 35/2,  и то:

Сувласнички удео стечајног дужника од 206/498 идеалних делова нa пословном простору (девет и више просторија за који није утврђена делатност), на другом спрату зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 897/1, у Ул. Жупана Страцимира бр. 35, број посебног дела 8, укупне површине од 498 м2, уписан у листу непокретности бр. 8462 КО Чачак

8.339.020,50

8.339.020,50

JONI KOMERC DOO VELIKI CRLJENI


 

Стечај

Јавно информативно предузеће ТВ ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива