Продат део имовине ГП „Градитељ" у стечају из Ивањице

31. мар. 2014.

Део имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ“ АД, у стечају из Ивањице, имовинска целина 2, продат је методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном 26. фебруара 2014. године.


Целина

Опис имовине

Процењена вредност имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

Купац

2

специјално теретно возило марке IVEKO тип TRAKKER AD 260Т35В

6.400.000,00

3.211.000,00

"STANDARD INVEST GROUP“ DOO PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, INŽENJERING I TRGOVINU BEOGRAD 


Продаја за целине 3, 4, 6, 7 и 8, из огласa, проглашена је неуспешном, пошто до 24. марта 2014. није било уплаћених депозита ни достављених понуда.


Понуде за целине 1 и 5 су ниже од 50 одсто процењене вредности имовине, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о овим понудама.

ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива