Продат део имовине ДП „Кремна" у стечају

28. мар. 2014.

Део имовине стечајног дужника ДП „Кремна“ из Кремне продат је методом јавног надметања купцу Крсти Тешићу за цену од 2.300.000 динара.

 Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

ОБЈЕКТИ:

1. Пословне просторије-канцеларије (Кремна) укупне нето површине 233,84 м2 које се налазе на првом спрату Пословне зграде за коју није утврђена намена, уписане као зграда бр.l, спратности ПР на к.п.бр. 5712/1 КО Кремна, у листу непокретности број 965.

2.  Објекат недефинисане намене (Кремна) укупне бруто површине 178,14 м2. Објекат се налази на к.п.бр. 5712/1 КО Кремна. Предмет продаје је ванкњижно власништво стечајног дужника.

ЗЕМЉИШТЕ које чини: - к.п.бр. 5704/2 КО Кремна, површине од 55 м2 . - к.п.бр. 7096 КО Кремна, површине од 603 м2 •

ПОКРЕТНА ИМОВИНА: опрема и инвентар

1

 

9.431.958,00

 

2.300.000,00

Крста Тешић


Стечај

КРЕМНА друштвено предузеће за промет на мало и велико

Локација:

Кремна

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива