АД ИН „УМЕТНОСТ" а.д. , у стечају оглашава измену огласа објављеног 04.03.2014.

21. мар. 2014.

 У овом листу је дана 04.03.2014, објављен оглас за продају покретне имовине стечајног дужника ИН „УМЕТНОСТ“ АД у стечају из Бачке Тополе, ул. Млинска бр.5 јавним надметањем, који се води пред Привредним судом у Суботици, број предмета Ст.бр.14/2007 веза 23/2010.

 
Овим огласом
ВРШИ СЕ ИЗМЕНА ОБЈАВЉЕНОГ ОГЛАСА
 
У следећим деловима :
 
Исправка се односи искључиво на део табеле под називом „Почетна цена у динарима“ где се брише „11.375.611,00“ и сада стоји „10.917.909,00“, као и на део табеле под називом „Депозит у динарима“ где  се брише „ 4.550.244,00“ и сада стоји „4.367.164,00“.
 
Остали делови огласа објављеног дана 04.03.2014. године који нису промењени овим огласом остају исти.
 
У Београду, дана 20.03.2014.године
 
                                                                 
 
За ИН „УМЕТНОСТ“ АД у стечају из Бачке Тополе
                                                                                                 Стечајни управник
                                                                                           Агенција за приватизацију
 
Стечај

Друштвено предузеће индустрија намештаја УМЕТНОСТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Производња кухињског намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива