КМГ „Трудбеник"АД , у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

11. мар. 2014.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду,  48.Ст.бр. 3447/11 од 02.03.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
КМГ „Трудбеник“АД у стечају из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 79
 
ОГЛАШАВА
Продају непокретне имовине јавним надметањем
Преузмите
КМГ ТРУДБЕНИК - у стечају
Стечај

Предузеће за пројектовање и грађење КМГ ТРУДБЕНИК а.д. у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива