Продат део имовине стечајног дужника ДП "ИТК СВРЉИГ" из Сврљига

25. феб. 2014.

Дана 25.02.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајнoг дужника методом непосредне погодбе, и то:


1. Имовине стечајног дужника ДП "ИТК СВРЉИГ" у стечају из Сврљига, Ул. Васе Албанца бр. 175, и то  Имовинске целине I, III и V из Позива за непосредну погодбу.


На основу сагласности одбора поверилаца од 15.01.2014. године продата је  следећа покретна и непокретна имовина:


Ред.

бр.

ПредузећеНапомена

(целина из Огласа)

Процењена ликвидациона вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ДП "ИТК СВРЉИГ" у стечају из Сврљига

Имовинска целина III

8.075.550,00

1.620.000,00

Занатско-трговинска радња „PRESTIGE“ Дејан Антић Предузетник, 7 јули бр. 20, Сврљиг, Матични број: 55643261, ПИБ: 102600728, кога заступа Дејан Антић Предузетник, ЈМБГ: 0111968731021

  1.  

ДП "ИТК СВРЉИГ" у стечају из Сврљига

Имовинска целина V

7.523.875,00

1.504.775,00

Avraam Geitsidis, Hellenic, (Ул. Васе Албанца бр. 10, Сврљиг - адреса на пријави за учешће на непосредној погодби), Број пасоша: АН 3726768


НЕУСПЕШНА ПРОДАЈА МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ:

1.            ДП "ИТК СВРЉИГ" у стечају из Сврљига, продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника, и то: Имовинске целине I из Позива за непосредну погодбу.


Стечај

Друштвено предузеће СВРЉИГ индустрија текстилне конфекције

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива