Продат део имовине АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева

14. јан. 2014.

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 
Дана 23.12.2013. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, одржана је продаја имовине предузећа АД''СЛОБОДА''у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр.4,методом прикупљања писаних понуда.
 
С обзиром да je понудa понуђача билa нижa од 50% процењене вредности имовине назначене у огласу, одлуку о прихватању понуђенe ценe доноси Одбор поверилаца стечајног дужника.
 
На седници Одбора поверилаца одржаној 13.01.2014. године донета је одлука да се прихвати понуђена цена понуђача.
 
РЕЗУЛТАТ:
Напомена
(целина из огласа)
Имовина
Процењена вредност
 (дин)
Понуђена цена
(дин)
Понуђач
Целина 2
Локал у Панчеву - ресторан „Нептун“, ул.Кеј Радоја Дакића бр.15, површине 251м2(нето површина 192м2), у приземљу стамбено пословнe зграде  изграђене на  КП 5824 КО Панчево, уписано у лист непокретности бр.15685 КО Панчево, са припадајућом опремом и инвентаром.
26.610.750,00
5.000.150,00
DOO "SM & SM", Инђија, улица Пионирска број 16, МБ 08738297
Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива