Продат део имовине „Тргопродукта" у стечају, након сагласности Одбора поверилаца

27. дец. 2013.

Део имовине стечајног дужника "ТРГОПРОДУКТ" АД - у стечају, Панчево продат је, уз сагласност Одбора поверилаца, методом прикупљања писаних понуда.

Продаја имовине, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је 23. децембра 2013. године. Пошто су понуђене цене биле мање од 50 одсто процењене вредности, одлуку о прихватању понуђених цена морао је да донесе Одбор поверилаца стечајног дужника.

 

РЕЗУЛТАТ:

 

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

Целина 2

Пословни простор (Клуб трговаца), у Панчеву, у улици Вука Караџића 2, површине 107 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање, улаз 2 на КП 4097 уписаној у Лист непокретности бр. 16431 КО Панчево, својина стечајног дужника

19.550.000,00

5.700.000,00

Флора Јелена

Целина 6

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – Локал „Ферум“ у Панчеву, ул. Браће Јовановића 104, у приземљу стамбено пословне зграде, изграђен на к.п. 1969/10 КО Панчево, уписан у ЛН 17691 KO Панчево број посебног дела 4, својина стечајног дужника, површине у природи 21,24 м2  (површина уписана у листу непокретности 21 м2)

3.591.000,00

1.472.310,00

СЗТР „ЧЕДА“, Панчево

 

 

 

Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива