Продата имовина ГП „Пионир" у стечају, Ковин

26. дец. 2013.

Имовина стечајног дужника Грађевинско  предузеће „ПИОНИР“ а.д. Ковин продата је, уз сагласност Одбора поверилаца, методом јавног прикупљања писаних понуда.

 

Детаљи:

 

ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ (дин)

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (дин)

КУПАЦ

 

 

 

Јединствени пакет

 

 

 

 1. Пословни простор у Ковину, у улици Соње Маринковић број 6, површине 241 м2, први спрат, број посебног дела 1, описан у листу непокретности као Пословни простор – Осам просторија пословних услуга ,

2. Подрумске просторије у Ковину, у улици Соње Маринковић број 6 , у подруму зграде број 1, улаз број 2, корисна површина простора је 37 м2, и то једна просторија површина од 18 м2 (број посебног дела 6) и једна просторија од 19 м2 (број посебног дела 7).

Све  у оквиру зграде бр. 1, улаз бр. 2, изграђене  на к.п. бр. 3507/2, уписано у листу непокретности бр. 6809 К.О. Ковин

Саставни део предмета продаје је и припадајућа опрема  коју чини канцеларијски намештај и инвентар према пописној листи од 31.12.2012. године

18.369.100,00

6.100.000,00

Општина Ковин


Стечај

Грађевинско предузеће ПИОНИР АДА КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива