Продата имовина ГП „Тимоградња" у стечају, Зајечар

26. дец. 2013.

Део имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће у друштвеној својини "ТИМОГРАДЊА" са по, Зајечар продат је на јавном надметању у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, према огласу о продаји објављеном 25. новембра 2013. године.


Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

              Купац

1.

двособан стан у Бору, у стамбено-пословној згради бр. 1 (зграда Л-5) на к.п.бр. 3290/3 КО Бор I, блок Ц-4, у Новом градском центру, у Ул. Данила Киша бр. 8, стан бр. 1, на I спрату, нето површине од 70,06 м2, уписан у катастру непокретности као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

5.955.100,00

2.900.000,00

Милица Ницуловић

2.

трособан стан у Бору, у стамбено-пословној згради бр. 1 (зграда Л-5) на к.п.бр. 3290/3 КО Бор I, блок Ц-4, у Новом градском центру, у Ул. Данила Киша бр. 8, стан бр. 9, на III спрату, нето површине од 85,44 м2, уписан у катастру непокретности као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

6.835.200,00

2.734.080,00

Александар Михајловић

3.

двоипособан стан у Бору, у стамбено-пословној згради бр. 1 (зграда Л-6) на к.п.бр. 3290/3 КО Бор I, блок Ц-4, у Новом градском центру, у Ул. Данила Киша бр. 6, стан бр. 17, на IV спрату, нето површине од 73,83 м2, уписан у катастру непокретности као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

5.906.400,00

2.362.560,00

Оливер Стоилковић

4.

двоипособан стан у Бору, у стамбено-пословној згради бр. 1 (зграда Л-6) на к.п.бр. 3290/3 КО Бор I, блок Ц-4, у Новом градском центру, у Ул. Данила Киша бр. 6 стан бр. 20, на IV спрату, нето површине од 76,96 м2, уписан у катастру непокретности као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

7.003.360,00

2.801.344,00

Драгана Илић


Стечај

Грађевинско предузеће у друштвеној својини ТИМОГРАДЊА са п.о. Зајечар - У СТЕАЧЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива