Неуспела продаја имовине АД „Слобода" у стечају, Панчево

23. дец. 2013.

У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, методом јавног прикупљања писаних понуда.

 

РЕЗИМЕ:

 

ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕНА

ЦЕНА

КУПАЦ

 

Целина 1

 

 

 

Хотелски комплекс:

- Хотел „ТАМИШ“ у Панчеву, са припадајућом инфраструктуром (пратећим садржајима) и опремом

 

644.436.321,00

/

неуспела


Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива