Продат део имовине ДП „Ликатранс" у стечају из Апатина

23. дец. 2013.

Део имовине стечајног дужника ДП „Ликатранс“ у стечају из Апатина (целина 2 према огласу о продаји) продат је предузећу „ЈГП Петровић отпад“ доо, Вајска уз сагласност Одбора поверилаца пошто је понуђена цена од 3.020.000 динара мања од 50 одсто процењене вредности имовине. Продаја имовине одржана је 20. децембра 2013. године, методом јавног прикупљања понуда, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију.


Ред.

бр.


Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Целина 2 – покретна имовина, према огласу

8.436.395

3.020.000

„ЈГП ПЕТРОВИЋ ОТПАД“ ДОО, Вајска


Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом продају имовине означене као целина 1 из огласа, јер закључно са 14. децембром 2013. године нико од заинтересованих није уплатио депозит за учешће на јавном прикупљању понуда.


Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС, АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива