Продат део имовине „МОДА" у стечају, Велико Градиште

10. дец. 2013.

Имовина стечајног дужника „МОДА“ АД – у стечају из Великог Градишта, коју чине грађевински објекти предузећа, продата је непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда купцу – „ABS Commerce“ ДОО из Великог Градишта за цену од 23.372.000 динара.


Ред.

бр.

Целина из огласа

 

Процењена  вредност (дин)

Продајна цена

 (дин)

Купац

  1.  

Грађевински објекти који се налазе у Великом Градишту, улица Пожаревачки пут, изграђени на кп.бр.3857 и уписани у В лист ЛН 1877 КО Велико Градиште, Земљиште и грађевински објекти у Кисиљеву кп.бр. 1753/2 уписано у ЛН 853 КО Кисиљево, опрема, инвентар и залихе


46.742.181,00

23.372.000,00

"ABS COMMERCE" ДОО, Велико Градиште, у име конзорцијума           


Стечај

Привредно друштво за производњу кожне и текстилне конфекције, кожне галантерије и трикотаже МОДА АД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива