Неуспела продаја ДП „Утва-стин" у стечају, Панчево

10. дец. 2013.

Јавно надметање за продају Друштвеног предузећа за производњу „УТВА-СТИН“ из Панчева - у стечају, као правног лица, проглашено је неуспелим.


Напомена

(целина из огласа)

Важнија Имовина

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

Правно лице

1.Производна хала – површине 435м2, ПР, у Панчеву, на локацији комплекса стара УТВА, постојећа на кат.парц. 6743/6, уписана као зграда бр.1 у ЛН.32 КО Панчево, објекат изграђен без одобрења за градњу

2. 258/3305 идеалних делова зграде пословних услуга-канцеларије, у Панчеву, Утва, Пр+4, постојећа на кат.парцели. 6743/22 КО Панчево, уписана као зграда бр.1 у ЛН.41 КО Панчево, што представља  канцеларијски простор  површине 152м2,                        

3.Инфраструктурни објекти на локацији зоне некадашњег предузећа УТВА у Панчеву:паркинг на кат.парц.6743/10 КО Панчев , уписан у ЛН. 14110, заједничка својина ; паркинг на кат.парц 7079, уписан у ЛН 43, заједничка државина, путеви и пруга   на кат.парц. 6743/19, 6743/20, 6743/8, уписани у ЛН.13795 и 14109 КО Панчево, заједничка својина  

5.040.178,50

/

/



Стечај

Друштвено предузеће за производњу УТВА-СТИН ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива