Неуспела продаја имовине ГП „Град" у стечају, Косјерић

03. дец. 2013.

Продаја покретне и непокретне имовине, груписане у три целине, стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају из Косјерића, проглашена је неуспелом. Закључно са 26. новембром 2013. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда.

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива