.„ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС" , у стечају оглашава издавање у закуп дела аутобуске станице

29. нов. 2013.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, СПОЉНУ ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ „ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС“ ЋУПРИЈА У СТЕЧАЈУ ИЗ ЋУПРИЈЕ, ЦАРА ЛАЗАРА бр.94

 

ОГЛАШАВА

 

 

Издавање у закуп дела Аутобуске станице, која се налази у Ћуприји, Ул. Цара Лазара бр.94, постојеће на КП бр. 922/1, КО Ћуприја град, уписане као објекат бр.2, а део који се издаје у закуп  састоји се од:


  • пословног простора, који чине укупно 3 канцеларије и главна чекаоница са санитарним чвором, постојећег у приземљу зграде Аутобуске станице, и то:

- просторија друмског саобраћаја «билетарница» укупне површине  10,12 м2;

- просторија друмског саобраћаја «чекаоница» укупне површине       31,20 м2;

- просторија друмског саобраћаја «гардероба» укупне површине         6,10 м2;

- просторија «главна чекаоница са санитарним чвором» површине   600,00 м2.

  • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице, и то:

            - 6 долазних-истоварних перона,

            - 12 станичних-полазних перона,

            - 16 паркинг места за аутобусе,

            - простор за пријем и отпрему путника,

  • инвентарa по спецификацији.

Закупац има право управљања Аутобуском станицом у Ћуприји, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“ бр. 62/2006) и Општим условима пословања аутобуских станица („Сл. Гласник РС“ бр. 26/2008).


Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП за саобраћај, спољну трговину, туризам и друге делатности ВЕЛМОРТРАНС ПЛУС, ЋУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива