Продат део имовине ДП „Вина" у стечају

27. нов. 2013.

 У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја 3целинe покретнеи непокретнеимовине стечајног дужника Друштвено предузеће машинска радионица „ВИНА“ устечају из Вине, методом јавног надметања, на којој је продата следећа имовина:

 
Ред.
бр.
Предузеће
 
Напомена
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
         Купац
1.
Друштвено предузеће машинска радионица „ВИНА“ устечају из Вине
Целина 1 из огласа
7.293.000,00 динара
2.650.000,00 динара
"MEGLIO DOMANI" д.о.о., Књажевац
 
 
 
Зацелине 2 и 3 закључно са 19.11.2013. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, те се продаја тих целина проглашава неуспешном.
 
Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива