„ПИОНИР" а.д. , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

15. нов. 2013.

На основу решења Трговинског суда у Пaнчеву СТ.бр. 21/10 од 22.09.2009. године, Закључка стечајног судије Трговинског суда у Пaнчеву Ст.бр.21/10 од 30.12.2009. године, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 25.03.2011. године , стечајни управник стечајног дужника


Грађевинско  предузеће „ПИОНИР“ а.д. Ковин, улица Соње Маринковић број 6-у стечају

 

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина као једна имовинска целина коју чини:


  1. Пословни простор у Ковину, у улици Соње Маринковић број 6, површине 241 м2, први спрат, број посебног дела 1, описан у листу непокретности као Пословни простор – Осам просторија пословних услуга ,
  2. Подрумске просторије у Ковину, у улици Соње Маринковић број 6 , у подруму зграде број 1, улаз број 2, корисна површина простора је 37 м2, и то једна просторија површина од 18 м2 (број посебног дела 6) и једна просторија од 19 м2 (број посебног дела 7).

Све  у оквиру зграде бр. 1, улаз бр. 2, изграђене  на к.п. бр. 3507/2, уписано у листу непокретности бр. 6809 К.О. Ковин

Саставни део предмета продаје је и припадајућа опрема  коју чини канцеларијски намештај и инвентар према пописној листи од 31.12.2012. године


Преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско предузеће ПИОНИР АДА КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива