Доо Сава ремонт у стечају оглашава продају

16. нов. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст.бр.549/2010 од  07.07.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДОО "САВА РЕМОНТ" у стечају из Мачванске Митровице, ул. Мачвански кеј  бр. 77

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине јавним надметањем


Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника као целина која је детаљније описана у оквиру продајне документације. Најбитнију покретну имовину стечајног дужника чини :

 

Нумеричка резачица пантограф, прављене кућице 13 комада, апарати за варење 35 комада, контејнери 19 комада, аутодизалица МИН АД -32, Возило Комби Там 80а-5- хаварисано, Ауто  Југо СМ 247-58- хаварисано, виљушкар, глодалица универзална, универзални струг ДЛ2-800 11500, бочни виљушкар 4 комада, брусилица, ваздушни чекић ковачки, компресор ЕКБ-10 трудбеник, контејнери, глодалица венорма са 3 ел.мотора, као и сва остала опрема, канцеларијска опрема према спецификацији, алат , резервни делови и ститан инвентар, а све наведено у спецификацији која се налази у продајној документацији.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДОО САВА РЕМОНТ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мачванска Митровица

Делатност:

Изградња бродова и пловних објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива