Неуспела продаја имовине АД „Слобода" у стечају из Панчева

07. нов. 2013.

Одбор поверилаца стечајног дужника АД „Слобода“ у стечају из Панчева није прихватио понуђену цену за куповину имовине предузећа, која је нижа за 50 одсто процењене вредности имовине, па је сходно томе продаја проглашена неуспелом. Продаја методом прикупљања писаних понуда одржана је 22. октобра 2013. године.

 

 

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

Целина 2

Локал у Панчеву - ресторан „Нептун“, ул.Кеј Радоја Дакића бр.15, површине 251м2(нето површина 192м2), у приземљу стамбено пословнe зграде  изграђене на  КП 5824 КО Панчево, уписано у лист непокретности бр.15685 КО Панчево, са припадајућом опремом и инвентаром.

26.610.750,00

2.700.000,00

неуспела

 

 

 

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива