ЈИП ПОЛИМЉЕ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

ЈИП РАДИО ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈИП РЕЧ ПОМОРАВЉА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

ЈНИП ПАНЧЕВАЦ АД

Локација:

Панчево

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Продато

ЈОШАНИЦА

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

ЈП аеродром Никола Тесла

Локација:

Сурчин

Делатност:

Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Статус:

ЈП ВЕСТИ

Локација:

Ужице

Делатност:

Издавање новина

Статус:

ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖИТОРАЂА

Локација:

Житорађа

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈП РАДИО БАЧКА

Локација:

Бач

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 110
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива