ДППП ''ВИРТ'' , у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

26. окт. 2013.

ДППП ''ВИРТ'' У СТЕЧАЈУ из Вршца, ул. Маргитски пут бб, матични број 08045160, пиб 100912686, које заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, из Београда ул. Теразије бр.23 преко повереника Дракул Игора:

 

 

О Г Л А Ш А В А

издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

 и то:


Целина 1: Парцеле укупне површине 82ха57а93м2, лист непокретности бр.163 КО Ватин.

Целина 2 : Парцеле укупне површине 26ха20а5м2, лист непокретности бр.16132 КО Вршац.

 

Понуде се исказују по хектару за период издавања у закуп из овог огласа и у другом облику неће бити узимане у разматрање.

 

Закуп се уговара на временски период од 15.11.2013. до 31.10.2014.године;

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ВИРТ ПО ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршачки Ритови

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива