Продат део имовине стечајног дужника АД "Меркур" из Бачке Паланке.

21. окт. 2013.

Дана 30.09.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

1.      АД“Меркур“ у стечају, из Бачке  Паланке, Трг Ослобођења 8


где  је продата следећа ПОКРЕТНА имовина :Ред.

бр.


Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена цена  (дин)

Понуђена цена (дин)

      Купац

  1.  

Имовинска ЦЕЛИНА 7, према објављеном Огласу о непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда

Целина бр.7

·         Оштећена роба (ђачке ташне 2730 ком., остале разне ташне 2122 и друго)

1

3.328.360,12 динара

1.665.000,00

.„ BB KOMERC“ D.O.O., Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, МБ: 07842171Стечај

АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива