Неуспела продаја имовине предузећа "Тргопродукт" у стечају, Панчево

15. окт. 2013.

Продаја имовине предузећа „Тргопродукт“ у стечају из Панчева проглашена је неуспелом, пошто Одбор поверилаца стечајног дужника није прихватио понуђене цене на продаји одржаној 8. октобра 2013. године.


Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

Целина 2

Пословни простор (Клуб трговаца), у Панчеву, у улици Вука Караџића 2, површине 107 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање, улаз 2 на КП 4097 уписаној у Лист непокретности бр. 16431 КО Панчево, својина стечајног дужника

19.550.000,00

4.444.666,00

неуспела

Целина 6

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – Локал „Ферум“ у Панчеву, ул. Браће Јовановића 104, у приземљу стамбено пословне зграде, изграђен на к.п. 1969/10 КО Панчево, уписан у ЛН 17691 KO Панчево број посебног дела 4, својина стечајног дужника, површине у природи 21,24 м2  (површина уписана у листу непокретности 21 м2)

3.591.000,00

1.219.000,00

неуспела


Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива