Продати делови имовине стечајних дужника ДП "Димничар" Нови Сад и "ФМПЕ Комерц" Бачка Паланка

11. окт. 2013.

Дана 11.10.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом Јавног надметања:


Ред.

бр.


Имовина

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Покретна имовина ДП «Димничар» у стечају, Нови Сад - Целина 1

(према огласу о Јавном надметању)

272.110,35

272.110,35

«IN STAN GRADNJA» DOO, Нови Сад

  1.  

Покретна имовина ДП «Димничар» у стечају, Нови Сад - Целина 2 (према

огласу о Јавном надметању)

140.000,00

140.000,00

«АРОМА ЗАЧИНИ» ДОО, Футог

  1.  

Покретна имовина

 «FMPE COMMERCE» д.о.о. у стечају, Бачка Топола

400.000,00

400.000,00

«ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ» ДОО, Чачак


За имовину стечајног дужника АД «АС ИМПЕКС» у стечају, Нови Сад, закључно са 04.10.2013. године, није уплаћен ниједан депозит за учешће на јавном надметању, те је Комисија ову продају прогласила неуспелом.

Стечај

Димничарско предузеће ДИМНИЧАР А.Д. НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Стечај

FMPE COMMERCE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I POSLOVNE USLUGE DOO

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива