"ИХТМ" , у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника по целинама

04. окт. 2013.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 46. Ст. 324/2012 од 25.10.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"ИХТМ" друштво за технолошки развој а.д. Београд у стечају, ул. Његошева бр. 12

 

ОГЛАШАВА

 

Продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника по целинама и то:

Ознака целине

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

 

Целина 1

Лабораторијска опрема, лабораторијски намештај и лабораторијски прибор, смештени у пословној згради у Прокупачкој 41, канцеларијска опрема и намештај смештени у згради преко пута пословне зграде у Прокупачкој 41 и канцеларијска опрема и намештај смештени у Добрињској бр. 11, све према спецификацијама у продајној документацији 

 

 

11.645.925,00

 

 

4.658.370,00

 

 

 

  Целина 2

Пословна зграда у Београду, ул. Прокупачка бр. 41, укупне површине 565,39 м2 (коју чини сутерен површине 219,40 м2, приземље 227,06 м2 и спрат 118,93 м2) која је уписана у листу непокретности број 3116 КО Савски венац, као зграда бр. 1 на к.п. 2687/2 површине у основи 00.02.95 ха, описана у В листу – 1. део као зграда графичке индустрије

 

 

 

40.978.205,00

 

 

 

16.391.282,00

 

 

 

Целина 3

-Шкода комби: fabia clasic sdi combi, нерегистрован, BG417-GS, број шасије: TMBJF16Y774069244, број мотора:ASY318791

-Шкода комби: fabia clasic sdi combi, нерегистрован, BG417-ĐV, број шасије: TMBJF16Y374072190, број мотора:ASY318465

-Шкода комби: fabia clasic sdi combi, нерегистрован, BG505-UW, број шасије:TMBJF16Y774075920, број мотора:ASY318947

-ЗАСТАВА 10, нерегистрован, BG082-ĐO, број шасије:ZFA18800000946745, број мотора:188А40003505805

 

 

 

620.000,00

 

 

 

248.000,00

Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у продајној документацији.


Преузмите оглас у целости
Стечај

ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива