Продат део имовине предузећа "Град", Косјерић у стечају

01. окт. 2013.

Дана 30.09.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја 4 целинe имовине стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. У СТЕЧАЈУ Косјерић, Ул. Олге Грбић бр. 1 методом јавног прикупљања писаних понуда.


Остварена је продаја:


Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. У СТЕЧАЈУ Косјерић

Целина 1 из огласа

3.755.154,30

1.881.000,00

Радисав Ђокић

 


Закључно са 23.09.2011.године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника целине 2, 3, и 4 из огласа о продаји, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива