Продат ГП «РАДНИК» у стечају из Ћуприје, као правно лице

27. сеп. 2013.

Дана 03.09.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајног  дужника као правног лица, методом Јавног прикупљања понуда, и то:


 

 

ГП «РАДНИК» у стечају из ЋупријеЗа куповину предметног стечајног дужника, као правног лица, пристиглa је понуда чији је износ испод 50% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица, о чијем прихватању се изјаснио одбор поверилаца на својој седници одржаној дана 07.09.2013.године, и изјавом трећег члана одбора од 18.09.2013.године:


Ред.

бр.


Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Купопродајна цена

(дин)

      Купац

1.       

ГП „РАДНИК“ у стечају, Ћуприја - стечајни дужник као правно лице, из огласа

Стечајни дужник као правно лице

36.307.170,00

2.122.222,95

Конзорцијум физичких лица Снежане Радојковић, ЈМБГ: 2608956727834 и Милојка Минића ЈМБГ: 0912955722824, кога заступа Снежана Радојковић, ЈМБГ: 2608956727834


Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ СА П.О. РАДНИК ЋУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива