Продат део имовине УП ''БИЋ'' Прибој, у стечају

27. сеп. 2013.

Дана 27.09.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја 7 целина имовине стечајног дужника УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  „БИЋ“ ПРИБОЈ, У СТЕЧАЈУ ПРИБОЈ, 12. ЈАНУАРА БРОЈ 27, методом јавног прикупљања писаних понуда.

Закључно са 20.09.2011.године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника целине 1,2,3,4, и 5 из огласа о продаји, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.


За целину 7 из огласа чека се одлука Одбора поверилаца


Остварене је продаја:


Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  „БИЋ“ ПРИБОЈ, У СТЕЧАЈУ


Целина 6 из огласа

155.046,00 динара

78.000,00 динара

Бојан Ивковић ПР, радња за рециклажу неметалних отпадака и остатака еко пласт Бајина Башта из Бајине Баште


Стечај

Угоститељско предузеће БИЋ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прибој

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива