Неуспела продаја имовине ДП "Кремна" у стечају

26. сеп. 2013.

Продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника Друштвено предузеће "КРЕМНА" у стечају из Кремнe, методом јавног надметања, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, проглашена је неуспелом. Закључно са 13. септембром 2013. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

Стечај

КРЕМНА друштвено предузеће за промет на мало и велико

Локација:

Кремна

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива