Продат део имовине ДП "Превоз" у стечају из Смедеревске Паланке

23. сеп. 2013.

Дана 23.09.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника, методом Јавног надметања:


1. ДП „ПРЕВОЗ“ у стечају, Смедеревска Паланка, ул. Његошева бр. 10

где је продата следећа НЕПОКРЕТНА И ПОКРЕТНА имовина :


Ред.

бр.


Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Пословна зграда са радионицом и гаражом, Управна зграда са магацинским простором, портирница и канцеларијска опрема и инвентар     

1

8.984.575,00

8.984.575,00

 Предузеће "СТАРА ВАРОШ" ДОО

ТополаСтечај

ДП за транспорт ПРЕВОЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива