Продат део имовине ДП "Вина" у стечају из Вине

23. сеп. 2013.

У  организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја 4 Целинe покретне и непокретне имовине стечајног дужника Друштвено предузеће машинска радионица „ВИНА“ у стечају из Вине, методом јавног надметања.


Остварена је продаја:


Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

         Купац

1.

Друштвено предузеће машинска радионица „ВИНА“ у стечају из Вине

Целина 2 из огласа

5.970.000,00 динара

2.388.000,00 динара

"MEGLIO DOMANI" д.о.о., Књажевац


За целине 1, 3 и 4 закључно са 13.09.2013. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, те се продаја тих целина проглашава неуспешном.

Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива