Меркур АД у стечају оглашава продају покретне имовине

18. сеп. 2013.

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 31.07.2013.године, број предмета СТ. 27/2013 а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и Одлуком Одбора поверилаца од  23.08.2013. године, стечајни управник стечајног дужника


 «МЕРКУР» АД у стечају из Бачке Паланке

О Г Л А Ш А В А

продају покретне  имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

Предмет продаје су залихе стечајног дужника и то према спецификацији у продајној докуметацији:

 

Целина бр.1

  • Кожна галантерија-готови производи (ташне 285 ком.,каишеви 68 ком., новчаници 123 ком., футроле 178 ком.,привесци 11 ком.)

Процењена вредност: 1.232.125,06 динара        Депозит: 246.425,01динара

 

Целина бр.2

·         Кожна галантерија-готови производи(ташне разне 591 ком., новчаници 216 ком.,футроле 1029 ком., каишеви 68 ком., привесци 105 ком.,сервијете 13 ком., недовршени каишеви 22 ком.,кожне кутије 9 ком., полицијски опасач 3 ком., реслови од коже и сатена,...)

Процењена вредност: 1.538.998,50 динара        Депозит: 307.799,70динара

 

 Целина бр.3

·         Кожна галантерија-готови производи (ђачке ташне 2 ком., разне ташне 368 ком., футроле 1014 ком., новчаници 11 ком., кожни роковници 118 ком)

Процењена вредност: 1.291.125,00 динара        Депозит: 258.225,00динара

 

Целина бр.4

·         Кожна галантерија-готови производи (ташне разне 355 ком., футрола 158 ком., новчаници 84 ком., ђачка ташна 5 ком., привесци 7 ком., кожна кутија 5 ком.,сервијета 54 ком., каишеви 21 ком)

Процењена вредност: 1.420.293,33 динара        Депозит: 284.058,67 динара

Преузмите оглас у целости
Стечај

АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива