Продат део имовине Пољопривредног предузећа "Баталаге" у стечају

09. сеп. 2013.

У просторијама стечајног управника, Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника Пољопривреднo предузеће „БАТАЛАГЕ“ ДП у стечају, Баталаге, Баталаге бб, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 8. августа 2013. године.


        Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

  1.  

 

Имовина у КО Коцељева варошица

406.800,00

203.500,00

Ранислав Буљубашић

 

Стечај

Пољопривредно предузеће БАТАЛАГЕ ДО БАТАЛАГЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баталаге

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива