Продат део имовине ГП "Градитељ" у стечају из Ивањице

09. сеп. 2013.

У просторијама стечајног управника, Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузећe „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 9. августа 2013. године. Продаја за целине под редним бр 3, 5, 6, 7, 8, 9 је била неуспешна.        Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

  1.  

Целина 4

Компресор "Compare C-110-9"

1.500.000,00

750.002,00

ГП Стабил-про доо, Ужице

  1.  

Целина 10

Стан бр.8 у згради бр.1, насеље Мркочевац

3.185.200,00

1.600.100,00

Славољуб Павловић


ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива