АД Пионир у стечају оглашава продају имовине

29. авг. 2013.

 На основу решења Трговинског суда у Пaнчеву СТ.бр. 21/10 од 22.09.2009.године, Закључка стечајног судије Трговинског суда у Пaнчеву Ст.бр.21/10 од 30.12.2009.године, у складу са чланoвима 109.110. и111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005)и на основу сагласности Одбора поверилаца од 25.03.2011. године,стечајни управник стечајног дужника

 
Грађевинско  предузеће „ПИОНИР“ а.д.Ковин, улица Соње Маринковић број6-у стечају
 
ОГЛАШАВА
продају имовине јавним прикупљањем понуда
Преузмите
Стечај

Грађевинско предузеће ПИОНИР АДА КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива