"ЛУНОВО СЕЛО" , у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

16. авг. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, Ст.бр.54/2010 од  24.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Земљорадничке задруге "ЛУНОВО СЕЛО" у стечају из Велике Дренове, ул. Велика Дренова 66

ОГЛАШАВА

Другу продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је имовина која се продаје као две целине и коју чине :

 

ЦЕЛИНА 1-Комплекс Фабрике за производњу алкохола и алкохолних пића у Луновом Селу код Ужица

 

I ОБЈЕКТИ:

 

1.   Објекат производних услуга-Хала производње  (са анексима) површине у основи 5.933 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица као зграда бр. 1,  уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као зграда бр. 1, број етажа Подрум 1, Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

2.    Објекат пословних услуга-Радионица и котларница површине 542 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као бр. зграде 2,  број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

3.    Објекат пословних услуга-Хала за дестилацију алкохола (торањ 35 м) површине 352 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 3, број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

4.    Објекат пословних услуга-Хала за  воћне концентрате површине 104 м2, који је изграђен на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 4, број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

 5.  Објекат пословних услуга - гардероба површине 197 м2, који је изграђен на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 5; број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

6.    Објекат пословних услуга -Управна зграда (две етаже) површине у основи 297 м2, спратности П+1 који је изграђен на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 6. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

7.    Објекат пословних услуга-  Кухиња и ресторан површине 274 м2, који је изграђен на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 7, број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

8.   Објекат пословних услуга -Монтажна продавница (на капији) површине 55 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 8, број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.


9.  Објекат пословних услуга- Портирница површине 36 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 9; број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

10.  Објекат пословних услуга -Трафостаница (са надстрешницом) површине 68 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 10; број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

11.   Објекат пословних услуга- Резервоар за мазут (са темељом) површине 226 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 11, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

12.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 520 м3 (са темељом) површине 57 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 12, број етажа Подрум 1. На наведеној згради је као носилац права друштвене својине уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. У листу непокретности је уписано да објекат има одобрење за употребу.

13.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 520 м3 (са темељом) површине 57 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 13, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

14.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 240 м3 (са темељом) површине 28 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 14, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

15.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 240 м3 (са темељом) површине 27 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 15, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

16.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 240 м3 (са темељом) површине 29 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 16, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

17.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировне 100 м3 (са темељом) површине 16 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 17, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

18.  Објекат пословних услуга Цистерна за сировине 100 м3 (са темељом) површине 12 м2, која је изграђена на кат пар. 1596 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 18, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

19.  Објекат пословних услуга –Просторија за пречишћавање отпадних вода површине 103 м2, који је изграђен на кат пар. 595/3 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 1, број етажа Приземље 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

20.  Објекат пословних услуга - Резервоар отпадних вода површине 181 м2, који је изграђен на кат пар. 595/3 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 2, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

21.   Објекат пословних услуга- Таложник отпадних вода површине 12 м2, који је изграђен на кат пар. 595/3 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 3, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.


22.   Објекат пословних услуга -   Канал за отпадне воде површине 13 м2,  који је изграђен на кат пар. 595/3 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 4, број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

23.   Објекат пословних услуга - Таложник отпадних вода површине 29 м2, који је изграђен на кат пар. 595/3 КО Каменица и уписана у листу непокретности 329 КО Каменица као као зграда бр. 5,  број етажа Подрум 1. У листу непокретности је као власник објекта уписана је ЗЗ „Луново Село“ са обимом удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу.

24. Водовод са извориштем црпном станицом и резервоаром –ванкњижно власништво стечајног дужника, а кога чине:

а) Армирано бетонски резервоар за воду на кат. парцели 1582/5. Објекат није уцртан у плану и уписан у листу непокретности 329 КО Каменица

б) Цевовод до фабричког базена дужине 2545 м

        в) Црпна станица са кућицом и септичком јамом на кат парцели 715 уписана у  листу  

        непокретности 213 КО Добродо као  помоћна зграда бр. 1 површине 44 м2. Изграђена без одобрења   

        за градњу. По решењу РГЗ-а-СКН Ужице бр. 952-02-1205/2012-Ц од 20.05.2013. године

      дозвољен је  упис права својине на непокретностинама из листа непокретности 213 КО Добродо у

       корист РО Производња робе на велико и мало „Јелова Гора“ Ужице са обимом удела 1/1, правног

       претходника ЗЗ „Луново село“.

г) Цевовод код бунара-подземни 200м на кат парцели 715 КО Добродо,

д) Три бунара са извориштем на кат парцели 716/5 и 719/3 КО Добродо,

  ђ) Приступни асфалтни пут 190м дужине и ширине 3 м површине 570 м2 на кат парцели 716/5 КО   Добродо,

е) Ограда око бунара и црпне станице дужине 650м

Преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива