Продат део имовине предузећа „ЗАТЕКС'' у стечају из Гаџиног Хана

13. авг. 2013.

Дана 13.08.2013. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом Јавног надметањa, и то:


  1. А.Д. „ЗАТЕКС'' у стечају из Гаџиног Хана, продаја Имовинске целине бр. VIII, из огласа;

Продата је следећа покретна и непокретна имовина:


Ред.

бр.

ПредузећеНапомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

A.Д. „ЗАТЕКС''  у стечају из Гаџиног Хана

Имовинска целина бр. VIII

748.000,00

 

748.000,00

 

Ивица Ђокић, Н.Н. Тесла, Ул. АВНОЈ-а бр. 5, Ниш - Нишка Бања, ЈМБГ: 1008961730052

 


Стечај

Привредно друштво за производњу плетенина и конфекције ЗАТЕКС АД ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива