«КРУШЕВАЦ» , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

10. авг. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, Ст.бр. 692/2010од  10.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ«КРУШЕВАЦ» У СТЕЧАЈУ,

Крушевац, Ул. Милоја Закића бр. 4

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

 


Предмет продаје представља имовина и то:


    Канцеларијски пословни простор површине 211,40 м2, на другом спрату зграде пословних услуга у Крушевцу у Ул. Милоја Закића бр. 4, која је изграђена на кат пар. 848/2 КО Крушевац и уписана у листу непокретности 7429 КО Крушевац као зграда пословних услуга бр. 1, спратности ПО+ПР+3СП+ПК, носилац права на објекту ДП за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „КРУШЕВАЦ“ у стечају из Крушевца. Предмет продаје као посебни део зграде  није уписан у В листу - 2. део листа непокретности. Опрема и залихе које се налазе у пословном простору, према спецификацији из продајне документације.


Процењена вредност: 29.542.030,00 динара.                                          Депозит: 5.908.406,00  динара.


Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други начин обавезујућa или опредељујућa за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива