Продат део имовине стечајног дужника ''СЛОБОДА'' Панчево

07. авг. 2013.

Дана 17.07.2013. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,  на 3 спрату, одржана је продаја имовине стечајног дужника, целина 3, АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4 методом јавног прикупљања писаних понуда

 

РЕЗУЛТАТ:

 

 

ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕНА

ПОНУЂЕНО

КУПАЦ

 

3

 

 

3. Локал у Панчевубифе „Патка“,у Панчеву ул.Карађорђева бр.61, површине 144,19м2, у приземљу стамбенo – пословне зграде бр.1, изграђене на КП 3547/1 КО Панчево,са обимомом  удела 257/360, све уписано у лист непокретности бр.4029 КО Панчево, са припадајућом опремом и инвентаром. Сувласнички делови чине назависне одвојене функционалне  целине.

5.441.405,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.088.281,00

„Sfinga-pro“ doo Pančevo, мат. број 20007621


 

На седници Одбора поверилаца одржаној 06.08.2013. године донета је већином гласова одлука да се прихвати понуда „Sfinga-pro“ doo Pančevo, мат. број 20007621 у износу од  1.088.281,00

динара.

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива