„БАТАЛАГЕ" ДП , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

08. авг. 2013.

На основу решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 602/11 од 23.6.2011. године, и решења о банкротству Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 602/11 од 6.3.2012. године, у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


Пољопривреднo предузеће „БАТАЛАГЕ“ ДП у стечају, Баталаге, Баталаге бб

 

ОГЛАШАВА

 

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:

 

ЦЕЛИНА БР. 1 имовина у КО Баталаге, коју чине:

 

А) ОБЈЕКТИ:

·      објекат нове управне зграде – означен као објекат бр. 1, пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине под објектом од 221 м2, изграђен без одобрења за градњу на кат.парцели бр. 1218 КО Баталаге,

·      објекат сушаре – означен као објекат бр. 2 (површине од 321 м2) и објекат бр. 3 (површине од 225 м2), укупне површине под објектом од 546 м2, пословна зграда за коју није утврђена делатност, изграђен без одобрења за градњу на кат.парцели бр. 1218 КО Баталаге,

·      објекат товилишта – означен као објекат бр. 1, пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине под објектом од 488 м2, изграђен без одобрења за градњу на кат.парцели бр. 1219 КО Баталаге,

·      објекат старе управне зграде - означен као објекат бр. 1, зграда пољопривреде, површине под објектом од 145 м2, изграђен пре доношења прописа о изградњи на кат.парцели бр. 1223/2 КО Баталаге,

·      бензинска пумпа површине 2 м2, изграђена на кат.парцели бр. 1219 КО Баталаге, није уписан.


Објекти су уписани у листу непокретности бр. 194 КО Баталаге као друштвена својина са обимом уделом 1/1. На објекту старе управне зграде у току је парнични поступак између тужилаца Републике Србије и Општине Коцељева против туженог ДП „Баталаге“, ради утврђивања права својине па купац стиче пасивну легитимацију у предмету Основног суда у Шапцу, СЈ Коцељева П.бр. 4612/10 и преузима на себе ризик исхода спора и терет трошкова спора.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Пољопривредно предузеће БАТАЛАГЕ ДО БАТАЛАГЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баталаге

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива