Продат део имовине стечајног дужника "Инекс ангропромет" из Пирота

15. јул. 2013.

Део имовине стечајног дужника АД  „Инекс ангропромет” у стечају из Пирота, коју чине опрема и инвентар, продат је методом јавног прикупљања понуда, за цену од 296.000 динара предузећу «Обнова метали» из Београда. Продаја имовинске целине I, коју чини пословни простор, проглашена је неуспешном, пошто закључно са 8. јулом 2013. године није уплаћен ниједан новчани износ за учешће на непосредној погодби за куповину имовине стечајног дужника.
Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

Имовинска целина II – опрема и инвентар по спецификацији

590.800

296.000

„Обнова метали“ Д.О.О. из Београда

Имовинска целина I - пословни простор (описан у огласу о продаји)

1.193.129

/

/


Стечај

Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива