Неуспешна продаја имовине предузећа ДОО за трговину "ИМТ-ТРГОВИНА" у стечају, из Књажевца

10. јул. 2013.

У организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на адреси: ДОО „ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР“ у стечају, ул. Железничка бр.13, Зајечар, заказана је продаја покретне имовине стечајног дужника, методом Непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, и то:

 

ДОО ЗА ТРГОВИНУ "ИМТ-ТРГОВИНА" у стечају из Књажевца, продаја покретне имовине стечајног дужника која обухвата залихе резервних делова за мотокултиваторе ИМТ 506 и 509 и остале залихе.


Имајући у виду да није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена неуспешном.

Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ИМТ-Трговина

Локација:

Књажевац

Делатност:

Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива