Продат део имовине предузећа "ГРАД" А.Д. у стечају, из Косјерића

10. јул. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја 7 Целина покретне и непокретне имовине стечајног дужника:


·         Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају, Косјерић – методом јавног прикупљања понуда.


За целине 1, 2, 3 и 4, закључно са 03. 07. 2013. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника, те је продаја тих целина проглашена неуспешном.


Продаје које су остварене су:


Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

         Купац

1.

Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају, Косјерић

Целина 5 из огласа

261.544,70

133.450,00

Радмило Јевтовић, Косјерић

 

2.

Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају, Косјерић

Целина 6 из огласа

2.252.755,10

1.126.380,00

„ТИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ“ Д.О.О. из Косјерића

 

3.

Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају, Косјерић

Целина 7 из огласа

360.000,00

25,18/кг

453.240,00

 

Станимир Марковић, Чачак,

 Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива