Минел-Прехрамбена Опрема Доо у стечају оглашава продају покретне имовине

10. јул. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.469/2010 од 22.09.2010 године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010 стечајни управник стечајног дужника

"МИНЕЛ-ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА" ДОО у стечају

из Панчева, ул. Мирка Сковрана бр 2


ОГЛАШАВА

продају покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Преузмите оглас у целости
Стечај

МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА Предузеће за производњу опреме за прехрамбену индустрију д.о.о. - у стечају

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива