4. ЈУЛИ ТП

Локација:

Црвенка

Делатност:

Друмски превоз терета

Статус:

5 ДЕЦЕМБАР

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и ...

Статус:

5.ОКТОБАР

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

6.ОКТОБАР - АД

Локација:

Панчево

Делатност:

Остало штампање

Статус:

7. ЈУЛ

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

7. ЈУЛИ

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и ...

Статус:

7. JULI

Локација:

Баточина

Делатност:

Снабдевање паром и климатизација

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

7. ЈУЛИ - ПИК ДД / КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПИК 7. ЈУЛИ АД ДЕБРЦ

Локација:

Дебрц

Делатност:

Производња млинских производа

Статус:

7. ЈУЛИ АД

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

Продато
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 417
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива