ДОО „ШИК КУЧЕВО" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

10. јун. 2013.

 На основу Решења Трговинског суда у Пожаревцу СТ.бр. 8/07 од 29.11.2007. године, Закључка стечајног судије Трговинског суда у Пожаревцу Ст.бр. 8/07 од 06.03.2008. године, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

 
ДОО „ШИК КУЧЕВО“ у стечају из Кучева, ул. Боже Димитријевића бр. 4
ОГЛАШАВА
 
продају имовине јавним надметањем
Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће за производњу и промет производа од дрвета ШИК КУЧЕВО у стечају

Локација:

Кучево

Делатност:

Производња фурнира и плоча од дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива