ДП « Т И Б », у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

06. јун. 2013.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1.Ст. 968/2010 од 28.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ДП  « Т И Б  » У СТЕЧАЈУ ИЗ БЛАЦА
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда  
Преузмите
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ТКАНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ТИБ, БЛАЦЕ

Локација:

Блаце

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива